[ Q&A] [NOTICE] [사이즈체크] [쉬쉬 다이어리]
 
사이즈체크
 
  [착용법Info]★she-she Bra 올바른 착용법★  
      파일첨부 : webjpg_bra_070601.jpg 4257궁금하신 점은 언제든지 문의주세요~
고객센터 :
1> 02-581-8158
2> help@she-she.co.kr
3> she-she쇼핑몰 > '상품문의' 게시판
 
이전글 : [사이즈Info]★she-she Bra 사이즈 조견표 2★
 
다음글 : [착용법Info]★she-she Panty 올바른 착용법★